Vyberte prosím pobočku zásielkovne.

Kontrola e-mailu

Zadaný e-mail už existuje. Prosíme, prihláste sa.


Upozornenie

Upozornenie

0.00 €

NavigaceNavigácia Taktik 0
Precvičovanie počítania pre 6. ročník - Dopredaj
Precvičovanie počítania pre 6. ročník - Dopredaj

Precvičovanie počítania pre 6. ročník - Dopredaj

MOMENTÁLNE NEDOSTUPNÉ


Precvičovanie počítania pre 6. ročník - Dopredaj


NOVINKA pre 2. stupeň ZŠ už skladom! 

Vycibrite si svoje matematické schopnosti!

Pracovný zošit Precvičovanie počítania 6 ponúka množstvo príkladov na dôkladné osvojenie si a zafixovanie preberaného učiva z matematiky pre 6. ročník. Žiaci si v úvode zopakujú učivo z 5. ročníka, budú určovať správnych deliteľov čísel a precvičia si počítanie s desatinnými číslami. Šiestakov tiež čakajú úlohy na výpočet obsahu štvorca, obdĺžnika či pravouhlého trojuholníka, zistia správnu veľkosť uhlov a utvrdia si svoje vedomosti z kombinatoriky prostredníctvom kontextových úloh. Súčasťou pracovného zošita sú aj dva testy, v ktorých si žiaci môžu overiť svoje vedomosti a následne sa sami ohodnotiť. 

Zošit zostavil odborný tím pedagógov a lektorov na základe praktických skúseností s vyučovaním matematiky na 2. stupni.

Autorky: Mgr. Marie Bartová, Mgr. Martina Hubková, Mgr. Gabriela Jakubecová, Mgr. Magdaléna Rylková, Mgr. Jaroslava Trembuľaková
Rozsah: 80 strán (formát A5)NOVINKA pre 2. stupeň ZŠ už skladom! 

Vycibrite si svoje matematické schopnosti!

Pracovný zošit Precvičovanie počítania 6 ponúka množstvo príkladov na dôkladné osvojenie si a zafixovanie preberaného učiva z matematiky pre 6. ročník. Žiaci si v úvode zopakujú učivo z 5. ročníka, budú určovať správnych deliteľov čísel a precvičia si počítanie s desatinnými číslami. Šiestakov tiež čakajú úlohy na výpočet obsahu štvorca, obdĺžnika či pravouhlého trojuholníka, zistia správnu veľkosť uhlov a utvrdia si svoje vedomosti z kombinatoriky prostredníctvom kontextových úloh. Súčasťou pracovného zošita sú aj dva testy, v ktorých si žiaci môžu overiť svoje vedomosti a následne sa sami ohodnotiť. 

Zošit zostavil odborný tím pedagógov a lektorov na základe praktických skúseností s vyučovaním matematiky na 2. stupni.

Autorky: Mgr. Marie Bartová, Mgr. Martina Hubková, Mgr. Gabriela Jakubecová, Mgr. Magdaléna Rylková, Mgr. Jaroslava Trembuľaková
Rozsah: 80 strán (formát A5)


Obsah
Pracovný zošit Precvičovanie počítania 6 je vhodný rovnako na hodiny matematiky, ako aj na domáce precvičovanie. Úlohy v pracovnom zošite sú rôznorodé a kopírujú učebnú osnovu matematiky pre žiakov 6. ročníka.  Vďaka pestrej skladbe cvičení si šiestaci bez problémov osvoja dané matematické operácie. Publikácia navyše obsahuje aj časť s riešeniami, vďaka ktorej si školáci môžu pohodlne skontrolovať svoje odpovede a opraviť prípadné nesprávne riešenia. Svoje nadobudnuté vedomosti si môžu dokonale overiť prostredníctvom 2 testov, ktoré obsahujú súhrn cvičení z už prebratých kapitol. 


Pracovný zošit Precvičovanie počítania 6:

 • môžu žiaci využívať aj v domácom prostredí, keďže na úlohách možno pracovať samostatne,
 • rozširuje možnosti precvičovania látky prebratej na hodinách matematiky,
 • je vynikajúcou pomôckou pre rodičov na domácu prípravu detí,
 • je pripravený v súlade s inovovaným Štátnym vzdelávacím programom.

OBSAH:

 • OPAKOVANIE UČIVA 5. ROČNÍKA
 • 2. DELITEĽNOSŤ
 • 3. DESATINNÉ ČÍSLA, POČTOVÉ VÝKONY S DESATINNÝMI ČÍSLAMI
 • TEST č. 1
 • 4. OBSAH ŠTVORCA, OBDĹŽNIKA, PRAVOUHLÉHO TROJUHOLNÍKA
 • 5. UHOL A JEHO VEĽKOSŤ, OPERÁCIE S UHLAMI
 • 6. KOMBINATORIKA V KONTEXTOVÝCH ÚLOHÁCH
 • TEST č. 2
 • RIEŠENIA
Bonusové materiály

Bonusový materiál:

Precvičovanie počítania pre 6. ročník - Dopredaj na každých 15ks získavate 1ks Precvičovanie počítania pre 6. ročník - Dopredaj
Máte otázku?
Meno a priezvisko: Firma:
Email: Telefón:
Správa:

TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o.
Krompašská 510/96
040 11, Košice

Kontakt
Telefón: 0950 103 205
Mobil: 0903 908 256
Email: taktik@taktik.sk


Ak chcete získať aktuálne novinky, zadajte svoj e-mail.

Vložením a odoslaním e-mailovej adresy po kliknutí na tlačidlo "Odoslať" vyjadrujete svoj súhlas na zasielanie našich akciových ponúk a noviniek a zároveň prehlasujete, že ste starší ako 16 rokov!