Vyberte prosím pobočku zásielkovne.

Kontrola e-mailu

Zadaný e-mail už existuje. Prosíme, prihláste sa.


Upozornenie

Upozornenie

0.00 €

NavigaceNavigácia Taktik 0
 • Úvod
 • NOVINKA: Dobrá správa pre piatakov a ich matematikárov – vychádza učebnica Hravá matematika 5!

NOVINKA: Dobrá správa pre piatakov a ich matematikárov – vychádza učebnica Hravá matematika 5!

NOVINKA: Dobrá správa pre piatakov a ich matematikárov – vychádza učebnica Hravá matematika 5!

Učebnica Hravá matematika 5 je vypracovaná v súlade s iŠVP a základné školy pri jej nákupe môžu využiť finančný príspevok MŠVVaŠ SR bez časového obmedzenia! Učebnica nadväzuje na pracovný zošit Hravá matematika 5. Spolu vytvárajú ucelenú učebnú sadu zameranú na osvojovanie a upevňovanie kľúčových matematických kompetencií žiakov.  

Obsah učebnice

Žiaci aj učitelia zaiste ocenia moderné a prehľadné spracovanie učebnice Hravá matematika 5. Okrem úloh na precvičovanie učiva obsahuje aj projektové úlohy, ktoré ukazujú žiakom praktické využitie matematických poznatkov v reálnom živote. Učebnica pozostáva zo šiestich kapitol

 • Opakovanie učiva zo 4. ročníka
 • Vytvorenie oboru prirodzených čísel do milióna a nad milión
 • Počtové výkony s prirodzenými číslami 
 • Vytvorenie oboru racionálnych čísel
 • Geometria  a meranie
 • Súmernosť v rovine
 • Riešenie aplikačných úloh a úloh rozvíjajúcich špecifické matematické myslenie
Kapitoly majú prehľadnú štruktúru, aby žiaci mohli ľahko nadviazať na  predchádzajúce učivo novými poznatkami. Jednotlivé významové prvky sú farebne odlíšené piktogramom. Každú kapitolu uzatvára kontrolný test na zopakovanie učiva a sebahodnotenie, ktoré je v súlade s najnovšími didaktickými trendmi. 

Učebnica je vytlačená v špecifickom B5 formáte. Je vhodná na spoločné vyučovanie v škole, ako aj na individuálnu domácu prípravu.

Benefity:

 • pri každej úlohe je uvedený stupeň náročnosti,
 • kontrolné testy na konci každej kapitoly poskytujú spätnú väzbu,
 • každú kapitolu uzatvára sebahodnotenie,
 • výrazné obohatenie prinášajú projektové úlohy v jednotlivých kapitolách, ktoré podporujú kreativitu,
 • súčasťou sú aj riešenia úloh.

Učebnica je dostupná na našom e-shope. Môžete si ju zakúpiť samostatne alebo ako učebnú sadu spolu s pracovným zošitomTAKTIK vydavateľstvo, s.r.o.
Krompašská 510/96
040 11, Košice

Kontakt
Telefón: 0950 103 205
Mobil: 0903 908 256
Email: taktik@taktik.sk


Ak chcete získať aktuálne novinky, zadajte svoj e-mail.

Vložením a odoslaním e-mailovej adresy po kliknutí na tlačidlo "Odoslať" vyjadrujete svoj súhlas na zasielanie našich akciových ponúk a noviniek a zároveň prehlasujete, že ste starší ako 16 rokov!