Vyberte prosím pobočku zásielkovne.

Kontrola e-mailu

Zadaný e-mail už existuje. Prosíme, prihláste sa.


Upozornenie

Upozornenie

0.00 €

NavigaceNavigácia Taktik 0
 • Úvod
 • Milí učitelia, pootvorte druhákom dvere do kúzelného sveta príbehov!

Milí učitelia, pootvorte druhákom dvere do kúzelného sveta príbehov!

Milí učitelia, pootvorte druhákom dvere do kúzelného sveta príbehov!

Až 160 autorských diel, kreatívne úlohy aj praktické bonusy pre žiakov aj učiteľov – pracovná učebnica Moja čítanka 2 zatraktívni hodiny čítania a vedie druhákov k čítaniu s porozumením. Milé básničky, riekanky, príbehy zo života detí a zvierat, ale aj kratšie náučné a encyklopedické texty, rozprávky, hádanky či piesne zaiste podnietia detskú fantáziu. 

Moja čítanka 2 pozostáva z dvoch dielov (dajú sa kúpiť samostatne aj ako sada). Výber textov prebiehal s dôrazom na ich prepojenie s učivom jednotlivých predmetov 2 ročníka.

Čítanie aj kreatívne úlohy

Pracovná učebnica Moja čítanka 2 disponuje viacerými otázkami a úlohami, ktoré boli zostavené s dôrazom na rozvoj všetkých komunikačných zručností, t. j. čítanie, písanie, rozprávanie aj počúvanie. Otázky vychádzajú z textu a často poskytujú priestor na vlastný pohľad a  názor. Napomáhajú vytváraniu sociálnych vzťahov, vzťahu k človeku, prírode a literatúre. Viacero úloh rozvíja tvorivosť žiakov s využitím metód tvorivého písania, iné zasa ponúkajú priestor na implementáciu obsahu učiva prierezových tém alebo medzipredmetových vzťahov. 

Niektoré strany obsahujú úlohy a námety ponúkajúce skupinovú prácu či hry na povolania, prostredníctvom ktorých plnia žiaci úlohy spojené s vybranými profesiami (maliar, redaktor, prírodovedec, atď.). Osobitosťou čítanky je strom poznania, ktorý obsahuje literárne pojmy z obsahového štandardu čítania a literárnej výchovy.

10 predností čítanky:

 • súbor 160 autorských diel (súčasní autori, ľudová slovesnosť aj tzv. klasika) 
 • chronologické usporiadanie textov (ročné obdobia, sviatky, pamätné dni)
 • otázky a úlohy rozvíjajúce všetky komunikačné zručnosti: čítanie, písanie, rozprávanie a počúvanie 
 • kreatívne úlohy poskytujúce priestor na vlastný názor 
 • podpora medzipredmetových vzťahov – prepojenie s inými vyučovacími predmetmi
 • použité archaizmy, poetizmy či menej používané slová sú vysvetlené 
 • rozvoj čitateľskej gramotnosti a slovnej zásoby
 • súlad s iŠVP (ISCED I)
 • splnenie požiadaviek novej kurikulárnej reformy 
 • bonusy pre žiaka aj učiteľa (TPU, MP, testy, čitateľský záznamník, tipy k mimočítankovému čítaniu, abeceda so všetkými tvarmi slovenských písmen)

Aktuálne je k dispozícii prvý diel Mojej čítanky, druhý diel bude dostupný čoskoro. 

Dodáme, že za každých zakúpených 15 ks čítanky (1. alebo 2. diel) získate 1 ks príslušného dielu zadarmo. 

Objednávajte na www.taktik.sk alebo cez svojho obchodného zástupcu.
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o.
Krompašská 510/96
040 11, Košice

Kontakt
Telefón: 0950 103 205
Mobil: 0903 908 256
Email: taktik@taktik.sk


Ak chcete získať aktuálne novinky, zadajte svoj e-mail.

Vložením a odoslaním e-mailovej adresy po kliknutí na tlačidlo "Odoslať" vyjadrujete svoj súhlas na zasielanie našich akciových ponúk a noviniek a zároveň prehlasujete, že ste starší ako 16 rokov!