Vyberte prosím pobočku zásielkovne.

Kontrola e-mailu

Zadaný e-mail už existuje. Prosíme, prihláste sa.


Prihlásiť sa

Zabudnuté heslo

Upozornenie

NELZE_VLOZIT_DO_KOSIKU

Upozornenie

ZBOZI_BYLO_PREPSANO

0.00 €

NavigaceNavigácia 0
  • Úvod
  • Maturita z anglického jazyka už len na výbornú!

Maturita z anglického jazyka už len na výbornú!

Maturita z anglického jazyka už len na výbornú!

Predstavujeme novinku!

Okrem publikácie Úspešná maturita Anglický jazyk - Úroveň B2 sme pre Vás pripravili aj učebnicu Úspešná maturita Anglický jazyk - Úroveň B1, ktorá takisto kompletne reflektuje štruktúru maturitnej skúšky a ponúka audionahrávky nahovorené native speakrami na úrovni C2, čo zaručuje tú najkvalitnejšiu prípravu. 


Benefity publikácie:

- učivo je spracované do 25 lekcií v súlade s tematickými okruhmi definovanými ŠPÚ

- každá lekcia pozostáva zo štyroch častí podľa kľúčových zručností (speaking, listening, language in use a reading)

- súčasťou učebnice sú audionahrávky vyhotovené native speakrami a hovoriacimi na úrovni C2 a prepis audionahrávok

- audionahrávky si možno jednoducho vypočuť cez QR kód

- učebnica obsahuje množstvo doplnkových otázok na rozvoj jazykových a komunikačných kompetencií, ilustračné fotografie spoločne so vzorovými otázkami či ukážkové vypracovania úlohPublikácia dokáže študentom pomôcť s prípravou ako aj na externú, tak aj na internú maturitnú skúšku. Komplexne zahŕňa všetky potrebné materiály a informácie k úspešnému zvládnutiu maturity z anglického jazyka. Obsahuje 25 lekcií, pričom každá lekcia pozostáva zo štyroch časti: speaking, listening, language in use a reading.

Speaking - poskytuje študentom náhľad na štruktúru ústnej časti maturitnej skúšky a zároveň umožňuje rozvoj ich jazykových kompetencií. Cvičenia umožňujú prakticky aplikovať slovnú zásobu a ponúkajú návod, ako postupovať pri opise vizuálnych podnetov. Situačná úloha poskytuje podnety na vyjadrenie názorov a postojov k tematickej oblasti.

Listening - zahŕňa audionahrávky nahovorené rodenými hovoriacimi a hovoriacimi na jazykovej úrovni C2. Prostredníctvom úloh s krátkou odpoveďou a úloh na priraďovanie a doplňovanie majú študenti možnosť overiť si schopnosť porozumieť hovorenému prejavu monologického a dialogického charakteru. S potrebným zvukovým materiálom možno pracovať bez použitia fyzického nosiča, na spustenie postačí načítanie QR kódu mobilným telefónom!

Language in use - pozostáva z troch autentických textov zahŕňajúcich široké spektrum gramatických konštrukcií a jazykových prostriedkov, ktoré poskytnú študentom optimálny materiál na upevnenie vedomostí na morfologickej, syntaktickej, lexikálnej a ortografickej rovine jazyka.

Reading - obsahuje tri pôvodné texty rôznych žánrov s úlohami s výberom odpovede zo štyroch možností, úlohami na priraďovanie, doplňovanie, a s úlohami s krátkou odpoveďou. Súčasťou učebnice je prepis audio nahrávok a kľúč správnych odpovedí.


Úspešná maturita Anglický jazyk - Úroveň B1 pomôže čas pri učení neskôr premeniť na dobré známky z maturity! Publikáciu nájdete v tejto sekcii.


TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o.
Krompašská 510/96
040 11, Košice

Kontakt
Telefón: 0950 103 205
Mobil: 0911 931 196
Email: taktik@taktik.sk


Ak chcete získať aktuálne novinky, zadajte svoj e-mail.

Vložením a odoslaním e-mailovej adresy po kliknutí na tlačidlo "Odoslať" vyjadrujete svoj súhlas na zasielanie našich akciových ponúk a noviniek a zároveň prehlasujete, že ste starší ako 16 rokov!