Vyberte prosím pobočku zásielkovne.

Kontrola e-mailu

Zadaný e-mail už existuje. Prosíme, prihláste sa.


Upozornenie

NELZE_VLOZIT_DO_KOSIKU

Upozornenie

ZBOZI_BYLO_PREPSANO

0.00 €

NavigaceNavigácia Taktik 0

Környezetismeret 2 - Prvouka 2 pracovná učebnica pre ZŠ s VJM

Skladom - zasielame ihneď!

Környezetismeret 2 - Prvouka 2 pracovná učebnica pre ZŠ s VJM

Možnosť využitia finančného príspevku MŠVVaŠ SR bez časového obmedzenia! 

Pracovná učebnica v maďarskej jazykovej mutácii pre 2. ročník ZŠ s VJM.

Munkáltató tankönyv az alapiskola 2. évfolyama számára. 

Integrácia učebnice a pracovného zošita do jedného celku umožňuje jednoduchú, rýchlu a efektívnu prácu žiakov i učiteľa na vyučovacej hodine. Učivo je rozdelené do 5 základných kapitol a niekoľkých podkapitol, ktoré sú farebne odlíšené. V záhlaví každej strany je jasne, stručne a zrozumiteľne zadefinovaný cieľ vyučovacej hodiny. Nové učivo je zavádzané postupne, systematicky a plynule nadväzuje na poznatky a skúsenosti žiakov. Zadania sú formulované jasne a zrozumiteľne a obsahujú množstvo podnetov na praktické skúmanie a vyvodzovanie vlastných záverov. Množstvo ilustrácií a fotografií podporuje pochopenie preberaného učiva.

Obsah pracovnej učebnice Prvouka 2  je v súlade s inovovaným ŠVP a plne rešpektuje výkonový a obsahový štandard ISCED1. Učebnici bola udelená odporúčacia doložka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Autori: Mgr. Iveta Juricová, PhD., Mgr. Ľuboslava Bedriová

Rozsah: 56 strán

  • 5.00 € 15 ks a viac
  • 5.50 € menej ako 15 ks

Hradené ministerstvom

  • Cena:
  • 5.50 € menej ako 15 ks
  • 5.00 € 15 ks více

Počet kusov

Možnosť využitia finančného príspevku MŠVVaŠ SR bez časového obmedzenia! 

Pracovná učebnica v maďarskej jazykovej mutácii pre 2. ročník ZŠ s VJM.

Munkáltató tankönyv az alapiskola 2. évfolyama számára. 

Integrácia učebnice a pracovného zošita do jedného celku umožňuje jednoduchú, rýchlu a efektívnu prácu žiakov i učiteľa na vyučovacej hodine. Učivo je rozdelené do 5 základných kapitol a niekoľkých podkapitol, ktoré sú farebne odlíšené. V záhlaví každej strany je jasne, stručne a zrozumiteľne zadefinovaný cieľ vyučovacej hodiny. Nové učivo je zavádzané postupne, systematicky a plynule nadväzuje na poznatky a skúsenosti žiakov. Zadania sú formulované jasne a zrozumiteľne a obsahujú množstvo podnetov na praktické skúmanie a vyvodzovanie vlastných záverov. Množstvo ilustrácií a fotografií podporuje pochopenie preberaného učiva.

Obsah pracovnej učebnice Prvouka 2  je v súlade s inovovaným ŠVP a plne rešpektuje výkonový a obsahový štandard ISCED1. Učebnici bola udelená odporúčacia doložka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Autori: Mgr. Iveta Juricová, PhD., Mgr. Ľuboslava Bedriová

Rozsah: 56 strán

Obsah

Pracovná učebnica hravou formou sprostredkuje deťom poznávanie okolia v časových a priestorových vzťahoch. Úlohy v pracovnej učebnici sú rôznorodé, zamerané na rozvoj všestranných prírodovedných zručností. Podľa zadaní žiaci pozorujú daný predmet, tvoria predpoklady, jednoduché hypotézy, následne merajú, overujú dáta, zovšeobecňujú a tvoria závery.

Pracovná učebnica poskytuje množstvo podnetov na praktické skúmanie, pričom žiaci induktívne získavajú informácie o skúmanom jave (najskôr cielene skúmajú realitu a až potom sa vyvodzujú teoretické závery).

Nové učivo je zavádzané postupne, systematicky a plynule nadväzuje na poznatky a skúsenosti žiakov. Zadania sú formulované jasne a zrozumiteľne a obsahujú množstvo podnetov na praktické skúmanie a vyvodzovanie vlastných záverov. Množstvo ilustrácií a fotografií podporuje pochopenie preberaného učiva.


Aké témy a kreatívne úlohy nájdete v Prvouke 2 od Taktiku?
Bonusové materiály

Bonusový materiál:

Környezetismeret 2 - Prvouka 2 pracovná učebnica pre ZŠ s VJM na každých 15ks získavate 1ks Környezetismeret 2 - Prvouka 2 pracovná učebnica pre ZŠ s VJM
Interaktívna prvouka pre 2.ročník (licencia platná na 1 rok) na každých 15ks získavate 1ks Interaktívna prvouka pre 2.ročník (licencia platná na 1 rok)
Máte otázku?
Meno a priezvisko: Firma:
Email: Telefón:
Správa:

TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o.
Krompašská 510/96
040 11, Košice

Kontakt
Telefón: 0950 103 205
Mobil: 0903 908 256
Email: taktik@taktik.sk


Ak chcete získať aktuálne novinky, zadajte svoj e-mail.

Vložením a odoslaním e-mailovej adresy po kliknutí na tlačidlo "Odoslať" vyjadrujete svoj súhlas na zasielanie našich akciových ponúk a noviniek a zároveň prehlasujete, že ste starší ako 16 rokov!