Kontrola e-mailu

Zadaný e-mail už existuje. Prosíme, prihláste sa.


Prihlásiť sa

Zabudnuté heslo

NavigaceNavigácia 0

Hravá slovenčina 4

Skladom - zasielame ihneď!

Hravá slovenčina 4

Pracovný zošit Hravá slovenčina obsahuje zaujímavé a originálne cvičenia, pomocou ktorých si žiaci osvoja základné gramatické kategórie a pravidlá slovenského pravopisu. Zahŕňa tiež úlohy, ktoré podporujú rozvíjanie vyjadrovacích schopností a zručností žiaka. Všetky pracovné zošity pre 1. stupeň boli ilustrované a graficky spracované tak, aby boli vhodné a zaujímavé pre nižšie vekové kategórie. Okrem toho plnofarebné prevedenie podporuje záujem žiakov o preberanú látku. Pracovný zošit poskytuje primeraný priestor na opakovanie učiva v rámci každého tematického celku. 

Autori:  Mgr. Erika Huttová, Mgr. Monika Hvolková, Mgr. Mária Vojtašková, Mgr. Jana Šillerová

Počet strán: 72

 • 2.80 € viac ako 15 ks
 • 6.00 € menej ako 15 ks

Odporúčacia doložka

 • Cena:
 • 6.00 € menej ako 15 ks
 • 2.80 € viac ako 15 ks

Počet kusov

Obsah

Pracovný zošit Hravá slovenčina obsahuje zaujímavé a originálne cvičenia, pomocou ktorých si žiaci osvoja základné gramatické kategórie a pravidlá slovenského pravopisu. Zahŕňa tiež úlohy, ktoré podporujú rozvíjanie vyjadrovacích schopností a zručností žiaka. Všetky pracovné zošity pre 1. stupeň boli ilustrované a graficky spracované tak, aby boli vhodné a zaujímavé pre nižšie vekové kategórie. Okrem toho plnofarebné prevedenie podporuje záujem žiakov o preberanú látku. Pracovný zošit poskytuje primeraný priestor na opakovanie učiva v rámci každého tematického celku. 


Hravá slovenčina 4 obsahuje:

 • Opakovanie učiva z 3. ročníka
 • Tvorenie slov predponami
 • Umelecký a vecný text
 • Vybrané slová
 • Vybrané slová po b
 • Vybrané slová po m
 • Vybrané slová po p
 • Vybrané slová po r
 • Vybrané slová po s
 • Vybrané slová po v
 • Vybrané slová po z
 • Spodobovanie
 • Delenie podľa znelosti
 • Diskusia
 • Spodobovanie spoluhlások na konci slov
 • Spodobovanie spoluhlások vo vnútri slova
 • Spodobovanie na hranici slov pri splývavej výslovnosti
 • Výslovnosť spoluhlásky v
 • Spodobovanie – opakovanie
 • Opis prírody
 • Priama reč
 • Robíme rozhovor (interview)
 • Slovné druhy
 • Podstatné mená
 • Vlastné podstatné mená
 • Vlastné mená štátov a národností
 • Vlastné mená svetadielov a vesmírnych telies
 • Rod podstatných mien
 • Číslo podstatných mien
 • Pád podstatných mien
 • Skloňovanie podstatných mien
 • Pripravujeme sa na rozhovor
 • Prídavné mená
 • Rod prídavných mien
 • Číslo prídavných mien
 • Pád prídavných mien
 • Opis literárnej postavy
 • Zámená
 • Číslovky
 • Slovesá
 • Neurčitok
 • Časovanie slovies
 • Osoba a číslo slovies
 • Slovesné časy
 • Prítomný čas
 • Minulý čas
 • Budúci čas
 • Vymýšľame príbeh
 • Ohybné slovné druhy - opakovanie
 • Neohybné slovné druhy
 • Príslovky
 • Predložky
 • Spojky
 • Častice a citoslovcia
 • Neohybné slovné druhy –opakovanie
 • Opakovanie učiva zo 4. ročníka

Máte dotaz?
Meno a priezvisko: Firma:
Email: Telefón:
Správa:
Recenzie
Hodnotenie
Na stiahnutie