Kontrola e-mailu

Zadaný e-mail už existuje. Prosíme, prihláste sa.


Prihlásiť sa

Zabudnuté heslo

NavigaceNavigácia 0

Hravá prírodoveda 3 - pracovná učebnica

Novinka

Skladom - zasielame ihneď!

Hravá prírodoveda 3 - pracovná učebnica

Pracovná učebnica plynule nadväzuje na pracovné učebnice prvouky pre 1. a 2. ročník ZŠ. Je plne v súlade s inovovaným ŠVP. Ponúka žiakom poznatky opierajúce sa o ich doterajšie životné skúsenosti, ktoré využíva ako základňu pre pochopenie preberaného učiva. Zároveň im dáva možnosť obohatenia si doterajších poznatkov a postojov o nové skutočnosti, ktoré im pomôžu utvoriť si celkový obraz o preberanej téme. V pracovnej učebnici sa nachádza množstvo obrazového materiálu, ktorý pomôže deťom názornou formou priblížiť predmet, jav alebo dej súvisiaci s preberaným učivom.

Autori: Mgr. Ľuba Nguyenová Anhová,  Mgr. Lenka Sakařová, Mgr. Pavel Klech

  • 2.40 € viac ako 15 ks
  • 3.30 € menej ako 15 ks
  • 2.80 € viac ako 15 ks
  • Cena:
  • 3.30 € menej ako 15 ks
  • 2.40 € viac ako 15 ks

Počet kusov

Obsah

Pracovná učebnica ponúka deťom množstvo úloh, pri ktorých samé objavujú súvislosti medzi ponúknutými situáciami, premýšľajú nad odpoveďami na dané otázky, hľadajú riešenie nastolených problémových úloh, čo ich ešte viac motivuje k ďalšej činnosti a zároveň im poskytuje dôveru vo vlastné schopnosti. V závere majú možnosť vyskúšať si a overiť získané vedomosti a utvrdiť si tak poznatky vlastnou aktivitou.

 Pracovná učebnica je graficky rozdelená na 4 časti prislúchajúce jednotlivým preberaným témam, stanoveným v iŠVP:

 · Neživá príroda a skúmanie prírodných javov

· Človek

· Živočíchy

· Rastliny a huby


Máte dotaz?
Meno a priezvisko: Firma:
Email: Telefón:
Správa:
Recenzie
Hodnotenie
Na stiahnutie