Vyberte prosím pobočku zásielkovne.

Kontrola e-mailu

Zadaný e-mail už existuje. Prosíme, prihláste sa.


Upozornenie

Upozornenie

0.00 €

NavigaceNavigácia Taktik 0
Hravá geografia 6 - učebnica
Hravá geografia 6 - učebnica
 • 7.00 € 15 ks a viac
 • 9.10 € menej ako 15 ks

Hradené ministerstvom

 • Cena:
 • 9.10 € menej ako 15 ks
 • 7.00 € 15 ks více

Hravá geografia 6 - učebnica

MOMENTÁLNE NEDOSTUPNÉ


Hravá geografia 6 - učebnica

Možnosť využitia finančného príspevku MŠVVaŠ SR bez časového obmedzenia! 

Učebnica Hravá geografia 6 vychádza s novým názvom Geografia 6 v súvislostiach:

 • obsah učebnice sa nezmenil, upravený je len názov a obálka učebnice 
 • nový názov lepšie vystihuje zameranie učebnice a spôsob spracovania učiva   
 • k učebnici pripravujeme vlastný pracovný zošit Geografia 6 v súvislostiach
 • k dispozícii bude kompletná učebná sada Geografia 6 v súvislostiach: učebnica + PZ

Učebnica Hravá geografia 6 rozvíja kľúčové témy z oblasti geografie, určené pre 6. ročník základných škôl. Je vypracovaná v súlade s požiadavkami vzdelávacieho štandardu. Hravá geografia 6 predstaví šiestakom Afriku aj Áziu v ich bohatej rozmanitosti.  Žiaci sa tak dozvedia viac o geografickej polohe oboch svetadielov na zemeguli, bližšie spoznajú charakteristické prírodné podmienky, kultúru a spôsob života obyvateľov, hospodárstvo, ale aj aktuálne problémy, ktoré Afriku a Áziu trápia. Učebnica sa vyznačuje tvorivosťou, obsahovou a typologickou pestrosťou a pozitívne motivuje žiakov k nadobúdaniu vedomostí. Šiestakom ponúka priestor aj pre ďalšie širšie objavovanie prostredníctvom geografických čítaniek či krátkych rubrík Vieš že..., ktoré disponujú rôznymi zaujímavosťami, vďaka ktorým si môžu rozšíriť svoje obzory a lepšie sa v téme zorientovať. V učebnici je k dispozícii aj množstvo odkazov na internetové stránky či videá v podobe QR kódov, ktoré si žiaci môžu pohotovo pozrieť a lepšie pochopiť preberané učivo. V závere učebnice na nich čakajú aj úlohy s obrysovými mapami, na ktorých si overia svoje poznatky z geografie, ale aj z histórie oboch svetadielov.

Autori: Mgr. Jozef Sasko, Mgr. Monika Fusatá, Mgr. Bernard Brisuda
Rozsah: 116 strán
Formát: A4


 • 7.00 € 15 ks a viac
 • 9.10 € menej ako 15 ks

Hradené ministerstvom

 • Cena:
 • 9.10 € menej ako 15 ks
 • 7.00 € 15 ks více

Možnosť využitia finančného príspevku MŠVVaŠ SR bez časového obmedzenia! 

Učebnica Hravá geografia 6 vychádza s novým názvom Geografia 6 v súvislostiach:

 • obsah učebnice sa nezmenil, upravený je len názov a obálka učebnice 
 • nový názov lepšie vystihuje zameranie učebnice a spôsob spracovania učiva   
 • k učebnici pripravujeme vlastný pracovný zošit Geografia 6 v súvislostiach
 • k dispozícii bude kompletná učebná sada Geografia 6 v súvislostiach: učebnica + PZ

Učebnica Hravá geografia 6 rozvíja kľúčové témy z oblasti geografie, určené pre 6. ročník základných škôl. Je vypracovaná v súlade s požiadavkami vzdelávacieho štandardu. Hravá geografia 6 predstaví šiestakom Afriku aj Áziu v ich bohatej rozmanitosti.  Žiaci sa tak dozvedia viac o geografickej polohe oboch svetadielov na zemeguli, bližšie spoznajú charakteristické prírodné podmienky, kultúru a spôsob života obyvateľov, hospodárstvo, ale aj aktuálne problémy, ktoré Afriku a Áziu trápia. Učebnica sa vyznačuje tvorivosťou, obsahovou a typologickou pestrosťou a pozitívne motivuje žiakov k nadobúdaniu vedomostí. Šiestakom ponúka priestor aj pre ďalšie širšie objavovanie prostredníctvom geografických čítaniek či krátkych rubrík Vieš že..., ktoré disponujú rôznymi zaujímavosťami, vďaka ktorým si môžu rozšíriť svoje obzory a lepšie sa v téme zorientovať. V učebnici je k dispozícii aj množstvo odkazov na internetové stránky či videá v podobe QR kódov, ktoré si žiaci môžu pohotovo pozrieť a lepšie pochopiť preberané učivo. V závere učebnice na nich čakajú aj úlohy s obrysovými mapami, na ktorých si overia svoje poznatky z geografie, ale aj z histórie oboch svetadielov.

Autori: Mgr. Jozef Sasko, Mgr. Monika Fusatá, Mgr. Bernard Brisuda
Rozsah: 116 strán
Formát: A4


Obsah
Obsah

V úvode učebnice si žiaci zopakujú vedomosti o svete, ktoré tvoria základ pre poznávanie každej regionálnej geografie. Prvá časť je venovaná Afrike - žiaci spoznajú jej históriu, geografickú polohu, rozmanité prírodné, sociálne a hospodárske podmienky a zamerajú sa aj na jej tri regióny - severnú, strednú a južnú Afriku. Učebnica odpovie žiakom na otázky - prečo sa Afrika nazýva kolískou ľudstva, čo je dezertifikácia, ktorá je najdlhšia rieka sveta, alebo čím sa živí väčšina obyvateľstva Afriky. V druhej časti žiaci bližšie spoznajú Áziu v rovnakej štruktúre - od histórie cez geografickú polohu, prírodnú, sociálnu a hospodársku rozmanitosť ázijského svetadielu vo všeobecnosti, ale aj v regiónoch - juhozápadná, južná, juhovýchodná, východná, severná a stredná Ázia. Šiestaci sa dozvedia zaujímavosti o najvyššom vrchu sveta, ktoré jazero je najväčšie na svete, aké národnosti či jazyky sú pre Áziu typické, či akým priemyselným oblastiam sa najviac venujú obyvatelia tohto svetadielu. Učebnica sa vyznačuje atraktívnym grafickým dizajnom, celofarebnými obrázkami a infografikou, ktoré žiakom bezprostredne približujú učivo a umožňujú im lepšie pochopiť špecifiká oboch svetadielov.


Obsah:

 • Svet - opakovanie
 • Afrika
 • Ázia
 • Precvičujeme geografiu
 • Obrysová mapa Afriky
 • Obrysová mapa Ázie
 • Vybrané naj Afriky
 • Vybrané naj Ázie


Máte otázku?
Meno a priezvisko: Firma:
Email: Telefón:
Správa:

TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o.
Krompašská 510/96
040 11, Košice

Kontakt
Telefón: 0950 103 205
Mobil: 0903 908 256
Email: taktik@taktik.sk


Ak chcete získať aktuálne novinky, zadajte svoj e-mail.

Vložením a odoslaním e-mailovej adresy po kliknutí na tlačidlo "Odoslať" vyjadrujete svoj súhlas na zasielanie našich akciových ponúk a noviniek a zároveň prehlasujete, že ste starší ako 16 rokov!