Vyberte prosím pobočku zásielkovne.

Kontrola e-mailu

Zadaný e-mail už existuje. Prosíme, prihláste sa.


Upozornenie

NELZE_VLOZIT_DO_KOSIKU

Upozornenie

ZBOZI_BYLO_PREPSANO

0.00 €

NavigaceNavigácia Taktik 0
  • Úvod
  • Dejepisná čítanka 9: nazrite do minulosti vďaka autentickým osudom pamätníkov

Dejepisná čítanka 9: nazrite do minulosti vďaka autentickým osudom pamätníkov

Dejepisná čítanka 9: nazrite do minulosti vďaka autentickým osudom pamätníkov


Pozývame prečítať si trinásť príbehov, ktoré sú úzko späté s rôznymi celospoločenskými situáciami, v ktorých sa ocitla naša vlasť v priebehu svojej histórie. Vysťahovanie za prácou do Ameriky, JRD, socializmus, spartakiáda, pionieri, november 1989 – aj tieto témy sú hlboko vryté do našich dejín. 


Zmysel a dôležitosť Dejepisnej čítanky

Dejepisná čítanka 9 obsahuje autentické príbehy pamätníkov, ktoré sú späté s rôznymi historickými udalosťami na Slovensku. Prostredníctvom ľudských osudov si žiaci osvoja historické povedomie. Každý príbeh je doplnený otázkami na diskusiu, vďaka ktorým je Dejepisná čítanka mimoriadne efektívnym nástrojom na rozvíjanie kritického myslenia žiakov. Autentické osudy zároveň motivujú k hľadaniu a porovnávaniu informácií aj formovaniu vlastného názoru a zaujatia postoja. Príbehy ako Janíčko môj, Svadba v sprievode Červenej armády, Moje, tvoje, naše... ich!, Venček, Útek za slobodou, Ľubačka, Žiari šatka pionierska či „Buďme takí vždy, akí sme dnes.“ (november 1989) rozhodne stoja za prečítanie.

Pre koho je určená Dejepisná čítanka?

Dejepisná čítanka 9 je určená pre žiakov deviateho ročníka ako doplnkový materiál. Po tom, ako sa žiaci počas hodiny dejepisu dozvedia z učebníc a výkladu učiteľa o politických, hospodárskych či spoločenských udalostiach minulého storočia, budú mať možnosť prečítať si, ako tieto historické okolnosti zasiahli do životov bežných ľudí. Úvod každého príbehu približuje obdobie aj okolnosti deja. Po prečítaní príbehu žiak vyplní „vizitku“, ktorá mu pomôže zrekapitulovať hlavné postavy aj dej a podnieti ho zamyslieť sa nad pozitívnymi a negatívnymi stránkami príbehu. V závere sú pripravené otázky a úlohy na diskusiu. Žiaci ich môžu riešiť individuálne, vo dvojiciach či skupinovo, a to nielen na vyučovacej hodine. Úlohy môžu slúžiť aj ako domáca úloha alebo príprava na ďalšiu hodinu.


O histórii sa vraví, že je učiteľkou života - Historia est magistra vitae. – a preto sa z nej máme poučiť. Minulosť by sme totiž nemali vidieť optimistickejšie, ako v skutočnosti bola.

Dejepisnú čítanku 9 si zakúpite tu.TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o.
Krompašská 510/96
040 11, Košice

Kontakt
Telefón: 0950 103 205
Mobil: 0903 908 256
Email: taktik@taktik.sk


Ak chcete získať aktuálne novinky, zadajte svoj e-mail.

Vložením a odoslaním e-mailovej adresy po kliknutí na tlačidlo "Odoslať" vyjadrujete svoj súhlas na zasielanie našich akciových ponúk a noviniek a zároveň prehlasujete, že ste starší ako 16 rokov!