Kontrola e-mailu

Zadaný e-mail už existuje. Prosíme, prihláste sa.


Prihlásiť sa

Zabudnuté heslo

NavigaceNavigácia 0

Balík slovenčina 4-B

Novinka

PRIPRAVUJEME!

Balík slovenčina 4-B

Balík Slovenčina 4-B je popri tituloch Slovenský jazyk 4 - pracovný zošit a Slovenský jazyk 4 - učebnica doplnený o pracovný zošit Hravá čítanka pre 4. ročník. 

Slovenský jazyk 4 - učebnica

Autor: Mgr. Ľuba Nguyenová Anhová 

Počet strán: 120

Slovenský jazyk 4 - pracovný zošit

Autor: Mgr. Ľuba Nguyenová Anhová 

Počet strán: 64

Hravá čítanka 4

Autori: Mgr. Tatiana Alexovičová, Mgr. Jaroslava Ďuricová 

Počet strán: 60

  • 7.80 € viac ako 5 ks
  • 10.40 € menej ako 5 ks
  • 9.20 € viac ako 5 ks
  • Cena:
  • 10.40 € menej ako 5 ks
  • 7.80 € viac ako 5 ks

Počet kusov

Obsah

Slovenský jazyk 4 - učebnica

Učebnica Slovenský jazyk 4 obsahuje všetky témy stanovené v iŠVP, ale je na základe požiadaviek učiteľov z praxe prioritne zameraná na preberanie učiva o slovných druhoch a ich gramatických kategóriách. Východiskové texty boli vytvorené priamo pre daný edukačný materiál. Na texty nadväzujú rôznorodé úlohy, ktoré vedú deti k premýšľaniu o danej téme, k utváraniu vlastných logických záverov, ale otvárajú tiež priestor na vzájomnú diskusiu. Úlohy sú určené na samostatnú prácu detí, ale i na prácu vo dvojiciach či skupinách. Forma práce ja vyznačená príslušným piktogramom. Texty diktátov tvoria ucelený príbeh a vyskytujú sa v nich len gramatické javy, ktoré už majú deti v tomto období osvojené. Počet a zameranie diktátov je v súlade s iŠVP. Ako pomôcka pre pedagóga/rodiča slúžia presné formulácie požiadaviek z iŠVP uvedené v spodnej časti strán. 

Slovenský jazyk 4 - pracovný zošit

Pracovný zošit Slovenský jazyk 4 nadväzuje na učebnicu slovenského jazyka. Plnofarebné spracovanie zošita je nielen pútavé a atraktívne, ale umožňuje zaradenie zaujímavejších a rôznorodejších úloh pre deti. Nájdu tu obľúbené krížovky, viacsmerovky, doplňovačky, rébusy, úlohy na rozvíjanie medzipredmetových vzťahov, úlohy na tvorbu viet a iné. Všetky úlohy sú zostavené tak, aby si v nich deti utvrdili a overili vedomosti čo možno najzábavnejšou a nenásilnou formou. Úlohy je preto možné zadávať aj v rámci domácich úloh, dieťa ich riešenie bez problémov zvládne. V súlade s iŠVP a zmenami, ktoré priniesol.

Hravá čítanka 4 - pracovný zošit 

Pracovný zošit Hravá čítanka 4 nadväzuje na texty platnej učebnice Čítanky pre 4. ročník ZŠ. Jednotlivé úlohy v pracovnom zošite sú zamerané na rozvoj čítania s porozumením vychádzajúc zo štyroch procesov, ktoré predstavujú rôzne úrovne spracovania a porozumenia textu, rozvíjajú tvorivosť žiakov s využitím tvorivých metód a foriem práce, prepájajú medzipredmetové vzťahy, integrujú prierezové témy a finančnú gramotnosť. 


Máte dotaz?
Meno a priezvisko: Firma:
Email: Telefón:
Správa:
Recenzie
Hodnotenie
Na stiahnutie