Kontrola e-mailu

Zadaný e-mail už existuje. Prosíme, prihláste sa.


Prihlásiť sa

Zabudnuté heslo

NavigaceNavigácia 0

Balík slovenčina 4 A

Novinka

PRIPRAVUJEME!

Balík slovenčina 4 A

Balík Slovenčina 4 A obsahuje tituly zo slovenského jazyka pre 4. ročník základných škôl. Balík pozostáva z titulov Slovenský jazyk 4 - pracovný zošit a Slovenský jazyk 4 - učebnica, ktorú získavate v rámci balíka ZADARMO k pracovnému zošitu. 

Slovenský jazyk 4 - učebnica

Autor: Mgr. Ľuba Nguyenová Anhová 

Počet strán: 120

Slovenský jazyk 4 - pracovný zošit

Autor: Mgr. Ľuba Nguyenová Anhová 

Počet strán: 64


  • 3.50 € viac ako 5 ks
  • 4.00 € menej ako 5 ks
  • Cena:
  • 4.00 € menej ako 5 ks
  • 3.50 € viac ako 5 ks

Počet kusov

Obsah

Slovenský jazyk 4 - učebnica

Učebnica Slovenský jazyk 4 obsahuje všetky témy stanovené v iŠVP, ale je na základe požiadaviek učiteľov z praxe prioritne zameraná na preberanie učiva o slovných druhoch a ich gramatických kategóriách. Východiskové texty boli vytvorené priamo pre daný edukačný materiál. Na texty nadväzujú rôznorodé úlohy, ktoré vedú deti k premýšľaniu o danej téme, k utváraniu vlastných logických záverov, ale otvárajú tiež priestor na vzájomnú diskusiu. Úlohy sú určené na samostatnú prácu detí, ale i na prácu vo dvojiciach či skupinách. Forma práce ja vyznačená príslušným piktogramom. Texty diktátov tvoria ucelený príbeh a vyskytujú sa v nich len gramatické javy, ktoré už majú deti v tomto období osvojené. Počet a zameranie diktátov je v súlade s iŠVP. Ako pomôcka pre pedagóga/rodiča slúžia presné formulácie požiadaviek z iŠVP uvedené v spodnej časti strán. 

Slovenský jazyk 4 - pracovný zošit

Pracovný zošit Slovenský jazyk 4 nadväzuje na učebnicu slovenského jazyka. Plnofarebné spracovanie zošita je nielen pútavé a atraktívne, ale umožňuje zaradenie zaujímavejších a rôznorodejších úloh pre deti. Nájdu tu obľúbené krížovky, viacsmerovky, doplňovačky, rébusy, úlohy na rozvíjanie medzipredmetových vzťahov, úlohy na tvorbu viet a iné. Všetky úlohy sú zostavené tak, aby si v nich deti utvrdili a overili vedomosti čo možno najzábavnejšou a nenásilnou formou. Úlohy je preto možné zadávať aj v rámci domácich úloh, dieťa ich riešenie bez problémov zvládne. V súlade s iŠVP a zmenami, ktoré priniesol.

Máte dotaz?
Meno a priezvisko: Firma:
Email: Telefón:
Správa:
Recenzie
Hodnotenie
Na stiahnutie