Kontrola e-mailu

Zadaný e-mail už existuje. Prosíme, prihláste sa.


Prihlásiť sa

Zabudnuté heslo

NavigaceNavigácia 0

Balík slovenčina 2-B

Skladom - zasielame ihneď!

Balík slovenčina 2-B

Balík Slovenčina 2-B je popri tituloch Slovenský jazyk 2 - pracovný zošit a pracovný zošit Hravá čítanka pre 2. ročník doplnený o učebnicu Slovenský jazyk 2. 

Slovenský jazyk 2 - učebnica

Autor: Mgr. Ľuba Nguyenová Anhová 

Počet strán: 120

Slovenský jazyk 2 - pracovný zošit

Autor: Mgr. Ľuba Nguyenová Anhová 

Počet strán: 64

Hravá čítanka 2

Autori: Mgr. Tatiana Alexovičová, Mgr. Jaroslava Ďuricová 

Počet strán: 64

  • 7.80 € viac ako 5 ks
  • 10.40 € menej ako 5 ks
  • 9.20 € viac ako 5 ks
  • Cena:
  • 10.40 € menej ako 5 ks
  • 7.80 € viac ako 5 ks

Počet kusov

Obsah

Slovenský jazyk 2 - učebnica

Učebnica je v súlade s iŠVP a zmenami, ktoré priniesol. Obsahuje preto aj témy ako abeceda, abecedné radenie slov či neúplné vety. Obsah učiva stanovený v iŠVP je spracovaný netradičným, pútavým spôsobom s ohľadom na trvalé a kvalitné osvojenie si preberanej témy deťmi. Nové učivo je často podané vo forme ľahko zapamätateľných básní, či zaujímavých východiskových textov. Deti si tak môžu napríklad jednoducho osvojiť písanie slov so slabikami ly, lý. Prehľadne je tiež spracované učivo o rozdeľovaní slov na konci riadka, či učivo o slabikách de, te, ne, le, di, ti, ni, li. Sprievodnou postavičkou učebnice je sova, ktorá deti upozorňuje na všetky dôležité javy. Na obálke sa nachádza "Malý slovník gramatiky/slohu druháka", ktorý je možné využiť ako propedeutiku práce so slovníkom. 

Slovenský jazyk 2 - pracovný zošit

Pracovný zošit nadväzuje na preberané učivo v učebnici slovenského jazyka. Pre lepšiu prehľadnosť sú názvy jednotlivých kapitol v učebnici aj v pracovnom zošite rovnaké. V učebnici sa nachádzajú odkazy, vďaka ktorým pedagóg aj dieťa rýchlejšie vyhľadá danú stranu v pracovnom zošite. Úlohy sú rôznorodé, nachádzajú sa tu tajničky, viacsmerovky, hľadanie objektov na obrázkoch, hľadanie dvojíc slov s danými podmienkami, čítanie zrkadlovo napísaných slov, úlohy na radenie slov podľa abecedy, tvorenie viet, bludiská, labyrinty, úlohy na prácu s tabuľkami, vyfarbovanie obrázkov podľa zadania, skladanie slov zo slabík, úlohy na rozvíjanie medzipredmetových vzťahov a mnohé ďalšie. V súlade s iŠVP a zmenami, ktoré priniesol.

Hravá čítanka 2 

Pracovný zošit Hravá čítanka 2 nadväzuje na texty platnej učebnice Čítanky pre 2. ročník ZŠ. Jednotlivé úlohy v pracovnom zošite sú zamerané na rozvoj čítania s porozumením vychádzajúc zo štyroch procesov, ktoré predstavujú rôzne úrovne spracovania a porozumenia textu, rozvíjajú tvorivosť žiakov s využitím tvorivých metód a foriem práce, prepájajú medzipredmetové vzťahy, integrujú prierezové témy a finančnú gramotnosť.


Máte dotaz?
Meno a priezvisko: Firma:
Email: Telefón:
Správa:
Recenzie
Hodnotenie
Na stiahnutie