Kontrola e-mailu

Zadaný e-mail už existuje. Prosíme, prihláste sa.


Prihlásiť sa

Zabudnuté heslo

NavigaceNavigácia 0

Balík Slovenčina 2-A

Skladom - zasielame ihneď!

Balík Slovenčina 2-A

Balík Slovenčina 2-A obsahuje tituly zo slovenského jazyka pre 2. ročník základných škôl. Balík pozostáva z titulov Slovenský jazyk 2 - pracovný zošit a pracovný zošit Hravá čítanka pre 2. ročník ZŠ. 

Slovenský jazyk 2 - pracovný zošit

Autor: Mgr. Ľuba Nguyenová Anhová 

Počet strán: 64

Hravá čítanka 2

Autori: Mgr. Tatiana Alexovičová, Mgr. Jaroslava Ďuricová 

Počet strán: 64


  • 5.25 € viac ako 5 ks
  • 6.90 € menej ako 5 ks
  • 6.20 € viac ako 5 ks
  • Cena:
  • 6.90 € menej ako 5 ks
  • 5.25 € viac ako 5 ks

Počet kusov

Obsah

Slovenský jazyk 2 - pracovný zošit

Pracovný zošit nadväzuje na preberané učivo v učebnici slovenského jazyka. Pre lepšiu prehľadnosť sú názvy jednotlivých kapitol v učebnici aj v pracovnom zošite rovnaké. V učebnici sa nachádzajú odkazy, vďaka ktorým pedagóg aj dieťa rýchlejšie vyhľadá danú stranu v pracovnom zošite. Úlohy sú rôznorodé, nachádzajú sa tu tajničky, viacsmerovky, hľadanie objektov na obrázkoch, hľadanie dvojíc slov s danými podmienkami, čítanie zrkadlovo napísaných slov, úlohy na radenie slov podľa abecedy, tvorenie viet, bludiská, labyrinty, úlohy na prácu s tabuľkami, vyfarbovanie obrázkov podľa zadania, skladanie slov zo slabík, úlohy na rozvíjanie medzipredmetových vzťahov a mnohé ďalšie. V súlade s iŠVP a zmenami, ktoré priniesol.

Hravá čítanka 2

Pracovný zošit Hravá čítanka 2 nadväzuje na texty platnej učebnice Čítanky pre 2. ročník ZŠ. Jednotlivé úlohy v pracovnom zošite sú zamerané na rozvoj čítania s porozumením vychádzajúc zo štyroch procesov, ktoré predstavujú rôzne úrovne spracovania a porozumenia textu, rozvíjajú tvorivosť žiakov s využitím tvorivých metód a foriem práce, prepájajú medzipredmetové vzťahy, integrujú prierezové témy a finančnú gramotnosť. 

Máte dotaz?
Meno a priezvisko: Firma:
Email: Telefón:
Správa:
Recenzie
Hodnotenie
Na stiahnutie