Vyberte prosím pobočku zásielkovne.

Kontrola e-mailu

Zadaný e-mail už existuje. Prosíme, prihláste sa.


Upozornenie

NELZE_VLOZIT_DO_KOSIKU

Upozornenie

ZBOZI_BYLO_PREPSANO

0.00 €

NavigaceNavigácia Taktik 0

Balík pre štvrtákov

Skladom - zasielame ihneď!

Balík pre štvrtákov


Balík pre štvrtákov obsahuje sadu šiestich pracovných zošitov určených pre 4. ročník ZŠ. Vypracované sú v súlade s iŠVP. Plnofarebné zošity využívajú bohaté ilustrácie a fotografie, a tak umožňujú zaradenie rôznorodých, kreatívnych a pre deti motivujúcich úloh. Pracovné zošity sú skvelými doplnkami k učebniciam a množstvo úloh zaručí dostatočné precvičenie si preberaného javu a osvojovaného učiva. 

V balíku sa okrem toho nachádzajú pracovné zošity Príprava na testovanie 5 z Matematiky a zo Slovenského jazyka a literatúry. S nimi sa žiaci systematicky a pravidelne počas celého roka pripravia na Testovanie 5. Bonusom je špeciálna kapitola venovaná testovým úlohám aj s odpoveďovým hárkom na praktický nácvik testovania.

Cena:


  • 16.80 € 5 ks a viac
  • 18.90 € menej ako 5 ks
  • Cena:
  • 18.90 € menej ako 5 ks
  • 16.80 € 5 ks více

Počet kusov


Balík pre štvrtákov obsahuje sadu šiestich pracovných zošitov určených pre 4. ročník ZŠ. Vypracované sú v súlade s iŠVP. Plnofarebné zošity využívajú bohaté ilustrácie a fotografie, a tak umožňujú zaradenie rôznorodých, kreatívnych a pre deti motivujúcich úloh. Pracovné zošity sú skvelými doplnkami k učebniciam a množstvo úloh zaručí dostatočné precvičenie si preberaného javu a osvojovaného učiva. 

V balíku sa okrem toho nachádzajú pracovné zošity Príprava na testovanie 5 z Matematiky a zo Slovenského jazyka a literatúry. S nimi sa žiaci systematicky a pravidelne počas celého roka pripravia na Testovanie 5. Bonusom je špeciálna kapitola venovaná testovým úlohám aj s odpoveďovým hárkom na praktický nácvik testovania.

Cena:


Obsah
Hravá matematika 4 (1.+ 2. časť)


Obsahuje kapitolu venovanú opakovaniu učiva z tretieho ročníka, sčítaniu a odčítaniu prirodzených čísel v obore do 10 000. V rámci nej si precvičia pamäťové i písomné sčítanie a odčítanie, ale aj pomocou kalkulačky. Popasujú sa s jednoduchými i zloženými slovnými úlohami a zaokrúhľovaním, násobením a delením prirodzených čísel 2-7. 2. diel pokračuje násobením a delením čísel 8-10, 100, 1000. Žiaci sa oboznámia so zlomkami, aritmetickým priemerom a priamou úmernosťou. Kapitola Geometria a meranie sa venuje prevodom jednotiek dĺžky, geometrickým útvarom. Atraktívne spracovaná je i časť venovaná osovo súmerným tvarom, stavbám z kociek a žiakom predstaví aj tangram.

Slovenský jazyk 4 - pracovný zošit

Všetky úlohy sú zostavené tak, aby si v nich deti utvrdili a overili vedomosti čo možno najzábavnejšou a nenásilnou formou. Úlohy je preto možné zadávať aj v rámci domácich úloh, dieťa ich riešenie bez problémov zvládne.

Názvy jednotlivých tém v pracovnom zošite sú totožné s názvami v učebnici, vďaka čomu si dieťa rýchlo nájde potrebnú stranu, ktorú ide vypracovávať.
Hravá čítanka 4

Pracovný zošit Hravá čítanka 4 nadväzuje na texty platnej učebnice Čítanky pre 3. ročník ZŠ. Úlohy sú primárne zamerané na rozvoj čítania s porozumením, avšak žiakov vedú nielen k vyhľadávaniu zrozumiteľných informácií, ktoré priamo vyplývajú z textu, ale aj k vnímaniu širších súvislostí a uvažovaniu nad textom. Žiaci vlastnými slovami prerozprávajú príbeh alebo hlavnú myšlienku textu. Mnohé úlohy sú zamerané na rozvoj slovnej zásoby, žiaci vymýšľajú rýmy, hľadajú vhodné synonymá alebo opozitá, vysvetľujú význam porekadiel alebo interpretujú poučenie z bájky.

Príprava na Testovanie 5 - Slovenský jazyk

Špeciálne zostavené texty v pracovnom zošite sú previazané hlavnými postavami Patrikom a Beatrix, vďaka čomu sú pre žiakov dostatočne pútavé. Množstvo úloh kladie dôraz na rozvíjanie schopnosti čítať s porozumením. Pedagógovia iste ocenia grafické odlíšenie úloh zameraných na čítanie s porozumením, jazykovú zložku, literárnu a slohovú zložku. Označenie tematických celkov podľa ŠVP umožňuje rýchlu orientáciu pri hľadaní tém, ktoré žiaci prebrali.

Príprava na Testovanie 5 - Matematika 

Formulácia všetkých úloh vychádza z bežného života, čo dáva žiakom priestor na osvojenie návyku využívať svoje matematické vedomosti v každodenných situáciách. V pracovnom zošite nájdete aj množstvo úloh venovaných tabuľkám a diagramom, ale i ďalším úlohám rozvíjajúcim špecifické matematické myslenie. Publikácia tak reaguje na ohlasy pedagógov, ktorí žiadajú viac úloh zameraných na logické uvažovanie, pretože s nimi majú žiaci najviac problémov.


Máte otázku?
Meno a priezvisko: Firma:
Email: Telefón:
Správa:

TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o.
Krompašská 510/96
040 11, Košice

Kontakt
Telefón: 0950 103 205
Mobil: 0903 908 256
Email: taktik@taktik.sk


Ak chcete získať aktuálne novinky, zadajte svoj e-mail.

Vložením a odoslaním e-mailovej adresy po kliknutí na tlačidlo "Odoslať" vyjadrujete svoj súhlas na zasielanie našich akciových ponúk a noviniek a zároveň prehlasujete, že ste starší ako 16 rokov!