Vyberte prosím pobočku zásielkovne.

Kontrola e-mailu

Zadaný e-mail už existuje. Prosíme, prihláste sa.


Upozornenie

NELZE_VLOZIT_DO_KOSIKU

Upozornenie

ZBOZI_BYLO_PREPSANO

0.00 €

NavigaceNavigácia Taktik 0
Balík pre 1. ročník - A
Balík pre 1. ročník - A
 • 18.70 € 5 ks a viac
 • 26.20 € menej ako 5 ks
 • 22.00 € 5 ks a viac
 • Cena:
 • 26.20 € menej ako 5 ks
 • 18.70 € 5 ks více

Počet kusov

Balík pre 1. ročník - A

Novinka

Skladom - zasielame ihneď!

Balík pre 1. ročník - A

Balík pre 1. ročník - A  obsahuje 15 publikácií. Prváci v ňom nájdu trojicu zošitov Moja matematika 1 (1. časť, 2. časť, Geometria), Šlabikár 1 (1. časť + 2. časť), aj Čítanku pre 1. ročník a nechýba ani Sada písaniek (č. 1 - 8 + Písanka 9). 

Tituly  pomôžu efektívne precvičiť a doplniť učivo preberané na hodinách slovenského jazyka a matematiky. Pestrofarebné publikácie využívajú bohaté ilustrácie aj fotografie a vyučovacie hodiny obohatia o rôzne kreatívne a motivujúce úlohy. 

 • 18.70 € 5 ks a viac
 • 26.20 € menej ako 5 ks
 • 22.00 € 5 ks a viac
 • Cena:
 • 26.20 € menej ako 5 ks
 • 18.70 € 5 ks více

Počet kusov

Balík pre 1. ročník - A  obsahuje 15 publikácií. Prváci v ňom nájdu trojicu zošitov Moja matematika 1 (1. časť, 2. časť, Geometria), Šlabikár 1 (1. časť + 2. časť), aj Čítanku pre 1. ročník a nechýba ani Sada písaniek (č. 1 - 8 + Písanka 9). 

Tituly  pomôžu efektívne precvičiť a doplniť učivo preberané na hodinách slovenského jazyka a matematiky. Pestrofarebné publikácie využívajú bohaté ilustrácie aj fotografie a vyučovacie hodiny obohatia o rôzne kreatívne a motivujúce úlohy. 

Obsah

Šlabikár 1 (1 + 2. časť)

Šlabikáre obsahujú úlohy určené na prípravné obdobie, pokračujú spoznávaním jednotlivých písmen. Ich radenie je zvolené tak, aby čo najskôr umožnili spájanie do slabík a slov, ale pritom rešpektuje zvyšujúcu sa náročnosť písaných tvarov písmen. Čítanka obsahuje množstvo rôznorodých, pútavých textov od známych a menej známych autorov detskej literatúry. Rozdelené sú podľa jednotlivých tém - škola, rodina, príroda a “všetko ostatné”. Texty v čítanke sú rôznorodé, nájdete tu básničky, riekanky, hádanky i prozaické texty. Všetky majú primeranú dĺžku vzhľadom k veku a schopnostiam detí danej vekovej kategórie. Čítanka pre 1. ročník

Čítanka pre 1. ročník ZŠ z edície Nezábudka plynule nadväzuje na dve časti šlabikára z  rovnomennej edície a je určená na prácu počas čítankového obdobia. Obsahuje množstvo rôznorodých, pútavých textov od známych a menej známych autorov detskej literatúry. Rozdelené sú podľa tém škola, rodina, príroda a “všetko ostatné”. Každú tému uvádza príbeh o Ele a Vilovi, ktorých žiaci poznajú už zo šlabikára, takže môžu ďalej čítať o zážitkoch svojich obľúbených postavičiek. Texty v čítanke sú rôznorodé, nájdete tu básničky, riekanky, hádanky i prozaické texty. Všetky majú primeranú dĺžku vzhľadom k veku a schopnostiam detí danej vekovej kategórie. Dlhšie texty sú rozdelené na dve časti, pod každou sa potom nachádza ilustrácia alebo otázky viažuce sa k prečítanej časti príbehu. 


Sada písaniek pre 1. ročník

Písanka č. 1 obsahuje úlohy na prácu počas prípravného obdobia. Žiaci teda ešte nepíšu písmená, ale kreslením rovných čiar, špirál, oválov alebo častí písmen si pripravujú ruku na správny nácvik písania. V písanke č. 2 si žiaci precvičujú písanie tlačených tvarov písmen. Táto písanka reaguje na požiadavku iŠVP, podľa ktorej majú žiaci zvládať tlačené písmená už v prípravnom období. Písanka č. 3 je určená na nácvik písaných tvarov písmen vo zväčšenej podobe. V písankách 4 - 8 sú úlohy zamerané na nácvik písania jednotlivých písmen, a ich spájanie do slabík a slov. Set je určený na prácu počas šlabikárového obdobia. 


Písanka 9 

Písanka zo slovenského jazyka pre 1. ročník ZŠ z edície Nezábudka reaguje na požiadavku pedagógov, ktorým pomôcka tohto typu chýbala. Úlohy slúžia na precvičovanie a upevnenie si vedomostí, ktoré žiaci nadobudli počas celého roka. Zámerne nenadväzuje na šlabikár a čítanku Nezábudka, ale obsahuje samostatné texty a úlohy, preto je možné s písankou pracovať nezávisle od toho, akú čítanku a šlabikár žiaci používajú. 


Moja matematika (1. časť + 2. časť + Geometria)


Pracovné zošity sú cielene zamerané na budovanie základov matematickej gramotnosti a na postupné rozvíjanie matematických zručností. Pri objavovaní a prezentácií nových matematických poznatkov vychádzajú z bežného života a vhodne nadväzujú na praktické skúsenosti žiakov. Edícia Moja matematika 1 ponúka množstvo kvalitných úloh s matematických kontextom, ako aj úloh s kontextom reálneho života, ktoré zahŕňajú všetky kognitívne úrovne podľa Bloomovej taxonómie. Obsah pracovných zošitov je zostavený s dôrazom na formovanie pozitívneho vzťahu k matematike. Máte otázku?
Meno a priezvisko: Firma:
Email: Telefón:
Správa:

TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o.
Krompašská 510/96
040 11, Košice

Kontakt
Telefón: 0950 103 205
Mobil: 0903 908 256
Email: taktik@taktik.sk


Ak chcete získať aktuálne novinky, zadajte svoj e-mail.

Vložením a odoslaním e-mailovej adresy po kliknutí na tlačidlo "Odoslať" vyjadrujete svoj súhlas na zasielanie našich akciových ponúk a noviniek a zároveň prehlasujete, že ste starší ako 16 rokov!