Vyberte prosím pobočku zásielkovne.

Upozornenie

Upozornenie

Hľadanému výrazu, nezodpovedajú žiadne záznamy.

0.00 €

NavigaceNavigácia Taktik 0
Balík Chémia v súvislostiach 9
Balík Chémia v súvislostiach 9
 • 11.90 € 5 ks a viac
 • 13.70 € menej ako 5 ks
 • Cena:
 • 13.70 € menej ako 5 ks
 • 11.90 € 5 ks více

Počet kusov

Balík Chémia v súvislostiach 9

Novinka

Skladom - zasielame ihneď!

Balík Chémia v súvislostiach 9

Na učebnicu je možné využiť finančný príspevok MŠVVaŠ SR bez časového obmedzenia! 

Učebná sada Chémia v súvislostiach 9 rozvíja kľúčové témy z oblasti chémie, určené pre 9. ročník základných škôl a kvartu GOŠ. 

V učebnici Chémia v súvislostiach 9 sa žiaci zoznámia so zložením a základnými vlastnosťami organických látok. Naučia sa základné pravidlá tvorby názvov a vzorcov jednoduchých uhľovodíkov a ich derivátov. Spoznajú základné organické látky v živých organizmoch a zistia, kde všade sa stretávame s organickými látkami v bežnom živote. Osobitná pozornosť je venovaná zdravému životnému štýlu a ochrane životného prostredia. V každej kapitole je uvedený vhodný demonštračný pokus, ktorý pomôže žiakom pochopiť vlastnosti látok a preberané učivo. Prehľadné členenie kapitol umožňuje rýchlu orientáciu v texte a uľahčuje učenie. Súčasťou každej kapitoly je krátke zhrnutie najdôležitejších informácií či úlohy a otázky na zopakovanie. V infoboxoch sa nachádza veľa informácií o najmodernejších materiáloch, medzipredmetových vzťahoch a takisto o niektorých slovenských chemických továrňach. Na konci každého tematického celku nájdu žiaci a učitelia zhrnutie učiva, test na overenie vedomostí, ako aj rozširujúce učivo a didaktické hry, ktoré prehlbujú záujem žiakov o predmet. Prílohy na konci učebnice obsahujú chemickú čítanku, laboratórne práce a slovníček cudzích pojmov. Žiaci s hlbším záujmom o chémiu nájdu medzi prílohami aj chemické výpočty, ktoré im môžu pomôcť s prípravou na chemickú olympiádu alebo na štúdium na strednej škole.

Úvodné strany pracovného zošita Chémia v súvislostiach 9 patria zopakovaniu učiva z 8. ročníka, po ktorom nasleduje kapitola venovaná Organickým a anorganickým látkam. Osobitná pozornosť je venovaná stavbe organických látok. Žiaci taktiež budú riešiť úlohy zamerané na uhľovodíky a ich zdroje. Naučia sa delenie a názvoslovie uhľovodíkov - alkány, alkény, alkíny a arény. Žiaci sa oboznámia aj s derivátmi uhľovodíkov. Taktiež budú riešiť cvičenia zamerané na prírodné látky, sacharidy, tuky, bielkoviny a biokatalyzátory. Aký je význam voskov v prírode a ako ich rastliny a živočíchy využívajú?  Aj takéto úlohy ponúka pracovný zošit Chémia v súvislosti 9. Žiaci budú pomocou internetu navrhovať ideálny jedálniček s vhodným zastúpením bielkovín, sacharidov, tukov, vlákniny, vitamínov a minerálnych látok. Vďaka zaujímavým cvičeniam sa budú zamýšľať nad plastami a syntetickými  vláknami a inými organickými látkami využívanými v bežnom živote. Napríklad budú zdôvodňovať, prečo by mali poznať a dodržiavať dávkovanie pracích prostriedkov. Taktiež vysvetlia rozdiel medzi liekom a liečivom. Záverečné strany patria Chemickým výpočtom. 

 • 11.90 € 5 ks a viac
 • 13.70 € menej ako 5 ks
 • Cena:
 • 13.70 € menej ako 5 ks
 • 11.90 € 5 ks více

Počet kusov

Na učebnicu je možné využiť finančný príspevok MŠVVaŠ SR bez časového obmedzenia! 

Učebná sada Chémia v súvislostiach 9 rozvíja kľúčové témy z oblasti chémie, určené pre 9. ročník základných škôl a kvartu GOŠ. 

V učebnici Chémia v súvislostiach 9 sa žiaci zoznámia so zložením a základnými vlastnosťami organických látok. Naučia sa základné pravidlá tvorby názvov a vzorcov jednoduchých uhľovodíkov a ich derivátov. Spoznajú základné organické látky v živých organizmoch a zistia, kde všade sa stretávame s organickými látkami v bežnom živote. Osobitná pozornosť je venovaná zdravému životnému štýlu a ochrane životného prostredia. V každej kapitole je uvedený vhodný demonštračný pokus, ktorý pomôže žiakom pochopiť vlastnosti látok a preberané učivo. Prehľadné členenie kapitol umožňuje rýchlu orientáciu v texte a uľahčuje učenie. Súčasťou každej kapitoly je krátke zhrnutie najdôležitejších informácií či úlohy a otázky na zopakovanie. V infoboxoch sa nachádza veľa informácií o najmodernejších materiáloch, medzipredmetových vzťahoch a takisto o niektorých slovenských chemických továrňach. Na konci každého tematického celku nájdu žiaci a učitelia zhrnutie učiva, test na overenie vedomostí, ako aj rozširujúce učivo a didaktické hry, ktoré prehlbujú záujem žiakov o predmet. Prílohy na konci učebnice obsahujú chemickú čítanku, laboratórne práce a slovníček cudzích pojmov. Žiaci s hlbším záujmom o chémiu nájdu medzi prílohami aj chemické výpočty, ktoré im môžu pomôcť s prípravou na chemickú olympiádu alebo na štúdium na strednej škole.

Úvodné strany pracovného zošita Chémia v súvislostiach 9 patria zopakovaniu učiva z 8. ročníka, po ktorom nasleduje kapitola venovaná Organickým a anorganickým látkam. Osobitná pozornosť je venovaná stavbe organických látok. Žiaci taktiež budú riešiť úlohy zamerané na uhľovodíky a ich zdroje. Naučia sa delenie a názvoslovie uhľovodíkov - alkány, alkény, alkíny a arény. Žiaci sa oboznámia aj s derivátmi uhľovodíkov. Taktiež budú riešiť cvičenia zamerané na prírodné látky, sacharidy, tuky, bielkoviny a biokatalyzátory. Aký je význam voskov v prírode a ako ich rastliny a živočíchy využívajú?  Aj takéto úlohy ponúka pracovný zošit Chémia v súvislosti 9. Žiaci budú pomocou internetu navrhovať ideálny jedálniček s vhodným zastúpením bielkovín, sacharidov, tukov, vlákniny, vitamínov a minerálnych látok. Vďaka zaujímavým cvičeniam sa budú zamýšľať nad plastami a syntetickými  vláknami a inými organickými látkami využívanými v bežnom živote. Napríklad budú zdôvodňovať, prečo by mali poznať a dodržiavať dávkovanie pracích prostriedkov. Taktiež vysvetlia rozdiel medzi liekom a liečivom. Záverečné strany patria Chemickým výpočtom. 

Obsah

Učebnica obsahuje prehľadné členenie kapitol, ktoré umožňuje rýchlu orientáciu v texte a uľahčuje učenie. Základné učivo je doplnené rozširujúci učivom a zaujímavosťami. Spestrením sú OR kódy (obrázková galéria, videá, štatistické stránky). Obsah:

 • Vlastnosti jednoduchých organických látok
 • Uhľovodíky
 • Deriváty uhľovodíkov
 • Organické látky v živých organizmoch
 • Organické látky v bežnom živote
 • Zhrnutie na záver
 • Chemická čítanka
 • Laboratórne práce
 • Chemické výpočty
 • Prílohy


Pracovný zošit pozostáva aj z úloh s vyššou náročnosťou, z úloh nad rámec ŠVP aj úloh na podporu digitálnej kompetencie. Úlohy dominantne cielia na zapamätanie a porozumenie nadobudnutých poznatkov. Vhodným spestrením obsahu sú úlohy s vyššou náročnosťou a úlohy na podporu digitálnej gramotnosti. Je pripravený tak, aby bol pre žiakov výraznou učebnou pomôckou pre získanie a upevňovanie vedomostí s dôrazom na ich praktické uplatnenie a pre učiteľov bankou kvalitných úloh pre skupinovú aj samostatnú prácu žiakov.

Obsah:

 • Už sme sa naučili
 • Vlastnosti jednoduchých organických látok
 • Uhľovodíky
 • Deriváty uhľovodíkov
 • Organické látky v živých organizmoch
 • Organické látky v bežnom živote
 • Chemické výpočty
Máte otázku?
Meno a priezvisko: Firma:
Email: Telefón:
Správa:

TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o.
IČO: 45258767
Krompašská 510/96
040 11, Košice
Obchodné podmienky

Kontakt
Telefón: 0950 103 205
Mobil: 0903 908 256
Email: taktik@taktik.sk
GDPR


Ak chcete získať aktuálne novinky, zadajte svoj e-mail.

Vložením a odoslaním e-mailovej adresy po kliknutí na tlačidlo "Odoslať" vyjadrujete svoj súhlas na zasielanie našich akciových ponúk a noviniek a zároveň prehlasujete, že ste starší ako 16 rokov!