Vyberte prosím pobočku zásielkovne.

Kontrola e-mailu

Zadaný e-mail už existuje. Prosíme, prihláste sa.


Upozornenie

Upozornenie

0.00 €

NavigaceNavigácia Taktik 0
Balíček pre 4. ročník - C
Balíček pre 4. ročník - C
  • 19.40 € 5 ks a viac
  • 22.20 € menej ako 5 ks
  • Cena:
  • 22.20 € menej ako 5 ks
  • 19.40 € 5 ks více

Počet kusov

Balíček pre 4. ročník - C

Skladom - zasielame ihneď!

Balíček pre 4. ročník - C

Balík pre 4. ročník – C obsahuje publikácie s možnosťou využitia finančnej podpory Ministerstva školstva. Štvrtáci v ňom nájdu učebnicu a pracovný zošit Slovenčina Nezábudka 4, pracovný zošit Čítanie s porozumením 4 – Paľkove dobrodružstvá, pracovná učebnica Pracovné vyučovanie 4 a pracovný zošit Hravá vlastiveda 4. Tituly efektívne pomôžu precvičiť a doplniť učivo preberané na hodinách slovenského jazyka, vlastivedy a pracovného vyučovania. Pestrofarebné publikácie využívajú bohaté ilustrácie a fotografie a vyučovacie hodiny obohatia o rôzne kreatívne a pre deti motivujúce úlohy. 
  • 19.40 € 5 ks a viac
  • 22.20 € menej ako 5 ks
  • Cena:
  • 22.20 € menej ako 5 ks
  • 19.40 € 5 ks více

Počet kusov

Balík pre 4. ročník – C obsahuje publikácie s možnosťou využitia finančnej podpory Ministerstva školstva. Štvrtáci v ňom nájdu učebnicu a pracovný zošit Slovenčina Nezábudka 4, pracovný zošit Čítanie s porozumením 4 – Paľkove dobrodružstvá, pracovná učebnica Pracovné vyučovanie 4 a pracovný zošit Hravá vlastiveda 4. Tituly efektívne pomôžu precvičiť a doplniť učivo preberané na hodinách slovenského jazyka, vlastivedy a pracovného vyučovania. Pestrofarebné publikácie využívajú bohaté ilustrácie a fotografie a vyučovacie hodiny obohatia o rôzne kreatívne a pre deti motivujúce úlohy. 
Obsah

Slovenčina Nezábudka 4 – učebnica

Učebnica Slovenský jazyk 4 obsahuje všetky témy stanovené v iŠVP. Na základe požiadaviek učiteľov z praxe je prioritne zameraná na preberanie učiva o slovných druhoch a gramatických kategóriách. Texty, s ktorými žiaci pracujú boli vytvorené priamo pre učebnicu. Obsahujú tak presne ten jav, ktorý si majú osvojiť alebo precvičiť. Na texty nadväzujú rôznorodé úlohy zamerané nielen na precvičenie daného javu, ale aj na čítanie s porozumením či premýšľanie o danej téme, utváranie vlastných záverov a otvárajú priestor aj na vzájomnú diskusiu žiakov a pedagóga. Množstvo úloh je určených na prácu v dvojiciach alebo vo väčších skupinách, označené sú piktogramom. 10 diktátov, ktoré sú v súlade s iŠVP tvorí ucelený príbeh a obsahujú len tie gramatické javy, ktoré už žiaci v tomto období ovládajú.Slovenčina Nezábudka 4 – pracovný zošit

Pracovný zošit Slovenský jazyk 4 nadväzuje na učebnicu slovenského jazyka. Plnofarebné spracovanie zošita je nielen pútavé a atraktívne, ale umožňuje zaradenie zaujímavejších a rôznorodejších úloh pre deti. Nájdu tu obľúbené krížovky, viacsmerovky, doplňovačky, rébusy, úlohy na rozvíjanie medzipredmetových vzťahov, úlohy na tvorbu viet a iné. Všetky úlohy sú zostavené tak, aby si v nich deti utvrdili a overili vedomosti čo možno najzábavnejšou a nenásilnou formou. Úlohy je možné zadávať aj v rámci domácich úloh, dieťa ich riešenie bez problémov zvládne. Názvy jednotlivých tém v pracovnom zošite sú totožné s názvami v učebnici, vďaka čomu si dieťa rýchlo nájde potrebnú kapitolu a stranu, ktorú ide vypracovávať.Čítanie s porozumením 4 – Paľkove dobrodružstvá 

Zošit je plný ,,na mieru" zostavených textov a k nim zodpovedajúcim úlohám, ktoré zaujmú všetkých žiakov a pozitívne ich motivujú k práci s textom. Žiaci sa stretnú s úlohami rôzneho charakteru: zatvorené s výberom odpovede, doplňovacie, priraďovacie, otvorené s formuláciou odpovede. Niektoré úlohy budú žiaci riešiť kresbou alebo ústne, vlastnými slovami. Pracovný zošit je vhodnou prípravou aj na Testovanie 5, keďže obsahuje aj také typy úloh, ktoré sa pri testovaní vyskytujú.
Pracovné vyučovanie 4

Pracovná učebnica je zameraná na získanie základných vedomostí a zručností z rôznych oblastí ľudskej činnosti. Obsahuje množstvo praktických úloh s návodmi na výrobu napríklad dekorácie z vajíčok technikou decoupage, puzdra na mobil, veterného mlyna či štopkanie ponožiek. Súčasťou učebnice sú aj teoretické poznatky o elektrickom prúde, komunikácii, životnom prostredí, jedle, sviatkoch a tradíciách.

Hravá vlastiveda 4 – pracovný zošit

Pracovný zošit z obľúbenej sady Hravá vlastiveda, prepracovaný podľa inovovaného ŠVP. Prostredníctvom zaujímavých úloh žiaci spoznávajú Slovensko, jeho prírodné krásy i kultúrne pamiatky.  Na stránkach pracovného zošita precestujú celé Slovensko a formujú si pozitívny vzťah ku krajine a spoločnosti, v ktorej žijú.Máte otázku?
Meno a priezvisko: Firma:
Email: Telefón:
Správa:

TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o.
Krompašská 510/96
040 11, Košice

Kontakt
Telefón: 0950 103 205
Mobil: 0903 908 256
Email: taktik@taktik.sk


Ak chcete získať aktuálne novinky, zadajte svoj e-mail.

Vložením a odoslaním e-mailovej adresy po kliknutí na tlačidlo "Odoslať" vyjadrujete svoj súhlas na zasielanie našich akciových ponúk a noviniek a zároveň prehlasujete, že ste starší ako 16 rokov!